Tên truy nhập

Mật khẩu
Tôi đã mất tên / mật khẩu

 

Chào mừng bạn đến Oxford English trực tuyến! Bạn cá nhân hóa học tập nền tảng cung cấp cho bạn truy cập vào một sự giàu có của tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ mục tiêu học tập của bạn.

  • Bắt đầu học ngay lập tức - Được tiếp cận với các nguồn tài nguyên học tập trực tuyến ngay sau khi đăng ký.
  • Tổ chức - Thiết lập các cuộc họp với các giáo viên của bạn và đăng ký hoạt động với các chương trình xã hội của chúng tôi hàng tuần của chúng tôi.
  • thư viện trực tuyến - Hãy sử dụng các hoạt động giảng dạy trực tuyến nhiều và nguồn lực mà nhắm mục tiêu tất cả các kỹ năng.
  • kế hoạch học tập cá nhân - Giáo viên của bạn sẽ tạo ra một kế hoạch học tập cá nhân nhắm điểm yếu và điểm mạnh cụ thể của bạn, do đó hỗ trợ thành công học tập của bạn.
  • IELTS - Được tiếp cận với nền tảng IELTS chuyên ngành của chúng tôi để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu kỳ thi của bạn.