Oxford-English-Academy-Homestay-Accommodation-Header

Nhà trọ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một chuyến khảo sát đến nước khác. Nó là cực kỳ quan trọng là nơi ăn nghỉ của học sinh là sạch sẽ, thoải mái và thuận tiện nằm và chúng tôi cẩn thận kiểm tra từng gia đình chủ nhà để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chí này. Chúng tôi cung cấp cho học sinh một số lựa chọn chỗ ở khác nhau:

ACCOMMODATION
TYPE INCLUDED? MEALS? SCHOOLS? EXTRAS? COST GBP£ COST US$
SINGLE HALF BOARD Private room, shared bathroom, cleaning & linen Breakfast & dinner, 7 days a week Oxford & Cape Town WiFi & laundry £ 180/w $ 219/w
SHARED HALF BOARD Shared room, shared bathroom, cleaning & linen Breakfast & dinner, 7 days a week Oxford & Cape Town WiFi & laundry £ 155 per person p/w $ 189 per person p/w
EXECUTIVE SINGLE HALF BOARD Private room, private bathroom, cleaning & linen Breakfast & dinner, 7 days a week Cape Town WiFi & laundry n/a $ 259/w
EXECUTIVE SHARED HALF BOARD Shared room, private bathroom, cleaning & linen Breakfast & dinner, 7 days a week Cape Town WiFi & laundry n/a $ 219 per person p/w
SINGLE BED AND BREAKFAST Private room, shared bathroom, cleaning & linen Breakfast, 7 days a week Oxford WiFi & laundry £145/w n/a
SHARED BED AND BREAKFAST Shared room, shared bathroom, cleaning & linen Breakfast, 7 days a week Oxford WiFi & laundry £ 135 per person p/w n/a
SINGLE SELF CATERING Single room, shared bathroom, cleaning & linen No meals Oxford WiFi & laundry £ 125/w n/a
SHARED SELF CATERING Shared room, shared bathroom, cleaning & linen No meals Oxford WiFi & laundry £ 115 per person p/w n/a