มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองสถานะพรีเมียร์โดย Accreditation Service สำหรับ International Colleges (ASIC) สำหรับพื้นที่ที่น่ายกย่องของการดำเนินงาน ASIC เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการที่ได้รับการรับรองสำหรับอิสระต่อไปและการศึกษาชั้นสูง

ได้รับการรับรอง ASIC ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นทางเลือกมีข้อมูลมากขึ้นและยังจะช่วยให้โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, การให้บริการฝึกอบรมหรือผู้ให้บริการการศึกษาทางไกลแสดงให้นักศึกษาระหว่างประเทศที่พวกเขาจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง