در انگلیسی آکسفورد آکادمی ما به شما این فرصت برای گسترش خود را انگلیسی-یادگیری در تعدادی از راه پاداش و چالش برانگیز است. ما با ها Magister، یک شرکت معتبر است که به دانش آموزان و داوطلبان در موقعیت های مختلف از سال 2000. آنها را موقعیت کارآموزی و داوطلبانه در داخل و اطراف شهر کیپ تاون همکاری. علاوه بر این آنها ارائه یک بسته کامل از جمله محل اقامت و فعالیت است.

مشاهده وب سایت خود و یا اطلاعات تماس انگلیسی آکسفورد آکادمی اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر.

Magister South Africa, a repudiated, registered and since 2000 operating institution based in Cape Town, assists in matching and placing Students and Volunteers from abroad with companies, organizations, schools, university research programs and projects in Cape Town, Stellenbosch, Somerset.