Chính sách Bảo mật này cho là gì?

chính sách bảo mật này là dành cho trang web này www.oxfordenglishglobal.com và được phục vụ bởi Oxford English Academy Khu vực META và điều chỉnh sự riêng tư của người sử dụng của những người chọn để sử dụng nó.

Chính sách này đưa ra các khu vực khác nhau, nơi riêng tư người dùng quan tâm và đưa ra các nghĩa vụ và yêu cầu của người dùng, các trang web và trang web chủ sở hữu. Hơn nữa, cách trình trang web này, các cửa hàng và bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin cũng sẽ được trình bày chi tiết trong chính sách này.

website

Trang web này và các chủ sở hữu của nó có một cách tiếp cận chủ động để sử dụng riêng tư và đảm bảo các bước cần thiết được thực hiện để bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng trên khắp kinh nghiệm quý khách đến thăm họ. Trang web này tuân thủ tất cả các luật quốc gia Anh và yêu cầu cho người sử dụng riêng tư.

Sử dụng Cookie

Trang web này sử dụng cookie để tốt hơn các kinh nghiệm người dùng khi truy cập vào website. Trường hợp áp dụng trang web này sử dụng một hệ thống kiểm soát cookie cho phép người sử dụng trong chuyến thăm đầu tiên của họ vào các trang web để cho phép hoặc không cho phép việc sử dụng các tập tin cookie trên máy tính hoặc thiết bị của họ. Này tuân thủ các yêu cầu pháp luật gần đây cho các trang web để có được sự cho phép từ người dùng trước khi để lại đằng sau hoặc đọc các tập tin như cookie trên máy tính của người dùng hoặc thiết bị.

Cookies là các tập tin nhỏ được lưu vào máy tính của người sử dụng ổ cứng theo dõi đó, lưu và lưu trữ thông tin về các tương tác và sử dụng các trang web của người dùng. Điều này cho phép các trang web, thông qua máy chủ của nó để cung cấp cho người dùng với một trải nghiệm phù hợp trong trang web này.

Người dùng được khuyến cáo rằng nếu họ muốn tránh việc sử dụng và tiết kiệm của các cookie từ trang web này trên máy tính của họ lái xe khó khăn mà họ phải thực hiện các bước cần thiết trong trình duyệt web của họ thiết lập bảo mật để ngăn chặn tất cả các cookie từ trang web này và các nhà cung cấp phục vụ bên ngoài của nó.

Trang web này sử dụng phần mềm theo dõi giám sát các du khách hiểu rõ hơn về cách thức họ sử dụng nó. Phần mềm này được cung cấp bởi Google Analytics sử dụng cookie để theo dõi việc sử khách truy cập. Phần mềm này sẽ tiết kiệm được một cookie để máy tính của bạn ổ cứng để theo dõi và giám sát sự tham gia và sử dụng của bạn của trang web, nhưng sẽ không lưu trữ, tiết kiệm hoặc thu thập thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

cookie khác có thể được lưu trữ vào ổ cứng máy tính của bạn bởi các nhà cung cấp bên ngoài khi trang web này sử dụng các chương trình giới thiệu, liên kết hoặc quảng cáo tài trợ. cookie này được sử dụng cho việc chuyển đổi và theo dõi giới thiệu và thường hết hiệu lực sau 30 ngày, mặc dù một số có thể mất nhiều thời gian. Không có thông tin cá nhân được lưu trữ, lưu hoặc thu thập được.

Liên hệ và Truyền thông

Người dùng có liên hệ với trang web này và / hoặc chủ sở hữu của nó làm như vậy theo ý riêng của họ và cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân như yêu cầu có nguy cơ của riêng của họ. thông tin cá nhân của bạn được giữ kín và lưu trữ an toàn cho đến khi một thời gian nó không còn cần thiết hoặc không có người sử dụng, như chi tiết trong Data Protection Act 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một hình thức an toàn và an toàn cho quá trình nộp email nhưng khuyên người sử dụng sử dụng hình thức như gửi email cho các quá trình mà họ làm như vậy nguy cơ của riêng của họ.

Trang web này và các chủ sở hữu của nó sử dụng bất kỳ thông tin trình cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ mà họ cung cấp hoặc hỗ trợ bạn trong việc trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc bạn có thể gửi. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin của bạn để đăng ký bạn vào bất kỳ chương trình bản tin email của trang web hoạt động nhưng chỉ nếu điều này đã được thực hiện rõ ràng cho bạn và cho phép của bạn đã được cấp khi nộp bất kỳ hình thức để trình email. Hoặc nhờ đó mà bạn cho người tiêu dùng đã mua trước đó từ hoặc hỏi về việc mua từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà các bản tin email liên quan tới. Điều này là do không có nghĩa là toàn bộ danh sách các quyền người dùng của bạn trong vấn để nhận tài liệu tiếp thị email. thông tin chi tiết của bạn được không thông qua ngày cho bất kỳ bên thứ ba.

Bản tin email

Trang web này hoạt động một chương trình bản tin email, được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Người dùng có thể đăng ký thông qua một quá trình tự động trực tuyến mà họ nên muốn làm như vậy, nhưng làm như vậy theo ý riêng của họ. Một số đăng ký có thể được xử lý bằng tay thông qua thỏa thuận trước bằng văn bản với người sử dụng.

Đăng ký được thực hiện theo quy định của pháp luật Spam Anh trình bày chi tiết trong bảo mật và điện tử Truyền thông quy định năm 2003. Tất cả các chi tiết cá nhân liên quan đến đăng ký được tổ chức an toàn và phù hợp với Đạo luật Bảo vệ dữ liệu năm 1998. Không có thông tin cá nhân được chuyển cho các bên thứ ba cũng không chia sẻ với công ty hoặc người ngoài công ty mà hoạt động trang web này. Dưới sự bảo vệ dữ liệu Luật 1998 bạn có thể yêu cầu một bản sao của thông tin cá nhân về bạn bằng chương trình bản tin email của trang web này. Một khoản phí nhỏ sẽ phải trả. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin được tổ chức trên bạn vui lòng viết thư cho địa chỉ kinh doanh ở dưới cùng của chính sách này.

các chiến dịch email marketing được công bố bởi trang web này hoặc các chủ sở hữu của nó có thể chứa các phương tiện theo dõi trong email thực tế. Hoạt động thuê bao được theo dõi và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu cho việc phân tích và đánh giá trong tương lai. hoạt động được theo dõi như vậy có thể bao gồm; việc mở email, chuyển tiếp email, tiếng lách cách của các liên kết trong nội dung email, thời gian, ngày tháng và tần suất hoạt động. Xin lưu ý rằng đây không phải là một danh sách toàn diện các hoạt động. Thông tin này được sử dụng để tinh chỉnh các chiến dịch email tương lai và cung cấp cho người dùng với nội dung có liên quan dựa trên hoạt động của họ.

Phù hợp với Luật pháp Anh Thư rác và bảo mật và Truyền thông điện tử Quy định 2003, thuê bao có được cơ hội để bỏ đăng ký bất cứ lúc nào thông qua một hệ thống tự động. Quá trình này được trình bày chi tiết ở cuối của mỗi chiến dịch email. Nếu một hệ thống tự động bỏ đăng ký là hướng dẫn rõ ràng không có sẵn trên làm thế nào để bỏ đăng ký sẽ bằng chi tiết thay thế.

Liện kết ngoại

Mặc dù trang web này chỉ trông vào bao gồm chất lượng, liên kết bên ngoài an toàn và phù hợp, người dùng được khuyên nên áp dụng một chính sách thận trọng trước khi bấm vào bất kỳ liên kết web bên ngoài đề cập trong trang web này. liên kết bên ngoài đều có thể click văn bản, biểu ngữ hoặc liên kết hình ảnh đến các trang web khác.

Các chủ sở hữu của trang web này không thể đảm bảo hoặc xác minh các nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài liên kết bất chấp những nỗ lực tốt nhất của họ. do đó người dùng cần lưu ý họ nhấp chuột vào liên kết bên ngoài có nguy cơ của riêng của họ và trang web này và các chủ sở hữu của nó không thể được tổ chức chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc những tác động gây ra bằng cách truy cập bất kỳ liên kết bên ngoài đề cập.

Nền tảng truyền thông xã hội

Truyền thông, tham gia và hành động thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội bên ngoài mà trang web này và các chủ sở hữu tham gia vào những tùy chỉnh các điều khoản và điều kiện cũng như các chính sách bảo mật được tổ chức với mỗi nền tảng truyền thông xã hội tương ứng.

Người dùng được khuyên nên sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội một cách khôn ngoan và giao tiếp và tham gia khi họ cẩn thận và thận trọng trong liên quan đến bảo mật riêng của họ và các chi tiết cá nhân. Trang web này cũng không phải chủ sở hữu của nó sẽ bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và khuyến khích người dùng có nhu cầu để thảo luận chi tiết nhạy cảm để liên lạc với họ thông qua các kênh truyền thông chính như qua điện thoại hoặc email.

Trang web này có thể sử dụng các nút chia sẻ xã hội mà giúp chia sẻ nội dung web trực tiếp từ các trang web để các nền tảng truyền thông xã hội trong câu hỏi. Người sử dụng nên trước khi sử dụng như các nút chia sẻ xã hội mà họ làm như vậy theo quyết định của riêng mình và lưu ý rằng các nền tảng truyền thông xã hội có thể theo dõi và lưu yêu cầu của bạn để chia sẻ một trang web tương ứng thông qua tài khoản của nền tảng phương tiện truyền thông xã hội của bạn.

Liên kết rút ngắn trong truyền thông xã hội

Trang web này và các chủ sở hữu của mình thông qua các tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của họ có thể chia sẻ các liên kết web đến các trang web có liên quan. Theo mặc định một số nền tảng truyền thông xã hội rút ngắn url dài hoặc địa chỉ web và điều này là một ví dụ: http://bit.ly/zyVUBo.

Người dùng được khuyên nên dùng thận trọng và sự phán xét tốt trước khi bấm vào bất kỳ url rút ngắn được xuất bản trên các nền tảng truyền thông xã hội của trang web này và các chủ sở hữu của nó. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất để đảm bảo chỉ url chính hãng được xuất bản nhiều nền tảng truyền thông xã hội dễ bị spam và hacking và do đó trang web này và các chủ sở hữu của nó không thể được tổ chức chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc những tác động gây ra bằng cách truy cập bất kỳ liên kết rút ngắn.

Nguồn lực và thông tin thêm

Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998
Bảo mật và điện tử Truyền thông quy định 2003
Chính sách bảo mật Twitter
Chính sách bảo mật Facebook
Chính sách bảo mật của Google
Chính sách bảo mật LinkedIn
Chính sách bảo mật Mailchimp