Oxford-English-Academy-Homestay-Accommodation-Header

Nhà trọ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một chuyến khảo sát đến nước khác. Nó là cực kỳ quan trọng là nơi ăn nghỉ của học sinh là sạch sẽ, thoải mái và thuận tiện nằm và chúng tôi cẩn thận kiểm tra từng gia đình chủ nhà để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chí này. Chúng tôi cung cấp cho học sinh một số lựa chọn chỗ ở khác nhau: