Oxford-English-Academy-Homestay-Accommodation-Header

ที่พักเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการศึกษาดูงานไปยังประเทศอื่น มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ที่พักของนักเรียนมีความสะอาดสะดวกสบายและตั้งอยู่และเราตรวจสอบอย่างรอบคอบแต่ละครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้พบกับเกณฑ์เหล่านี้ เรามีนักเรียนจำนวนตัวเลือกที่พักที่แตกต่างกัน