بدانید کیفیت زبان انگلیسی در آکسفورد | کیپ تاون | مصراته | کونمینگ | هانوی | بانکوک | قاهره | ولادی وستک

اکنون ثبت کن انگلیسی آکسفورد آنلاین

دانشجویی نقد و بررسی فیلم

تست سطح زبان انگلیسی خود را رایگان

وبلاگ ما

Move from Beginner English to a higher level with these practical steps. Surround yourself with as much English as possible to ensure you succeed quickly.

مبتدی درس زبان انگلیسی و دوره های آموزشی

مبتدی درس زبان انگلیسی و دوره های اغلب کاملا گیج کننده است برای کسانی که گام گذاشتن در سفر از یادگیری زبان انگلیسی می باشد. چگونه من رفتن به یادگیری زبان انگلیسی اگر من چیزی را درک نمی؟ ...