بدانید کیفیت زبان انگلیسی در آکسفورد | کیپ تاون | مصراته | کونمینگ | هانوی | بانکوک | قاهره | ولادی وستک

دانشجویی نقد و بررسی فیلم

تست سطح زبان انگلیسی خود را رایگان

وبلاگ ما

Improve-your-English-speaking-with-Oxford-English-Academy

Improve your English speaking

  In a previous blog we discussed the various English skills we asses to ascertain your English level when you arrive at our schools in Cape Town or Oxford. Often …

Learn-English-with-Oxford-English-Academy-and-learn-about-The-Best-English-Academy-

The Best English Academy

Oxford English Academy has spread its wings all over the globe. With schools in Libya, Russia, China among others and of course in Cape Town, South Africa and Oxford, England. …

Learn English with Oxford English Academy and Oxford English Online

انگلیسی آکسفورد اینترنتی

انگلیسی آکسفورد آکادمی بسیار خوشحال به ارائه دانش آموزان ما انگلیسی آکسفورد آنلاین از ژوئن 20 2017. در راستای اعتقاد ما در ارائه تنها بهترین کیفیت است ...