Μάθετε για την ποιότητα της αγγλικής γλώσσας στις Oxford | Cape Town | Misurata | Kunming | Hanoi | Bangkok | Cairo | Vladivostok

Φοιτητής κριτική Βίντεο

Τεστ στα αγγλικά ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ

BLOG ΜΑΣ

Improve-your-English-speaking-with-Oxford-English-Academy

Improve your English speaking

  In a previous blog we discussed the various English skills we asses to ascertain your English level when you arrive at our schools in Cape Town or Oxford. Often …

Learn-English-with-Oxford-English-Academy-and-learn-about-The-Best-English-Academy-

The Best English Academy

Oxford English Academy has spread its wings all over the globe. With schools in Libya, Russia, China among others and of course in Cape Town, South Africa and Oxford, England. …

Learn English with Oxford English Academy and Oxford English Online

Oxford English Online

Oxford English Academy is very happy to offer our students Oxford English Online from the 20th of June 2017. In keeping with our belief in offering only the best quality …